Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы

   Құрметті "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ клиенттері мен серіктестері!
   
   Корпоративтік басқарудың үздік тәжірибелерін қолдану мақсатында Орталық депозитарийде Комплаенс-бақылау қызметі құрылды, оның функцияларына Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" заңы нормаларының талаптарын орындау мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шараларды іске асыру кіреді.
   
   Орталық депозитарийдің лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері арасындағы сыбайлас жемқорлықтың, олардың тарапынан Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын және Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарын бұзудың кез келген фактілері туралы  anticorr@kacd.kz электрондық почтасы мекенжайына хабарламалар жіберуді сұраймыз.
   
   Өтініштердің құпиялылығына кепілдік беріледі.