Мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу