Акционерлер тізімі

    Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Орталық депозитарийдің акционерлері бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға қолданыстағы лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар және халықаралық қаржы ұйымдары бола алады.

    2023 жылғы 1 қаңтардағы акционерлер құрамына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі, "Қазақстан қор биржасы" АҚ, екінші деңгейдегі сегіз банк және төрт брокерлік ұйым кіреді.

    Орталық депозитарий акционерлерінің құрылымы 01.01.2024: